„Adam Szafarowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ADAM SZAFAROWICZ PPHU „SUN-DAY” w Łowiczu informuje, iż wprowadzony do obrotu wyrób produkcji chińskiej  - ZABAWKA MASKOTKA (lalka z głosem)  L0317, kod EAN 5904073156570 nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na łatwy dostęp do wypełnienia zabawki, co stanowi zagrożenie uduszenia dziecka na skutek zatkania lub zaklinowania się wypełnienia w ustach lub gardle oraz ze względu na zaniżoną grubość folii opakowania, co stwarza zagrożenie odcięcia dopływu powietrza i uduszenia dziecka na skutek zewnętrznego zatkania dróg oddechowych przez usta i nos. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”

Klauzula informacyjna dla partnerów handlowych firmy

P.P.H.U. "SUN-DAY" Adam Szafarowicz

 

Na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

P.P.H.U. "SUN-DAY" Adam Szafarowicz

99-400 Łowicz ul. Gen.Kutrzeby 4

tel: +48 46 8374512

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

Właściciel Adam Szafarowicz.